Personvernerklæring

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for formålene de er behandlet for.

I påmeldingsskjemaet sender vi inn informasjon om navn og andre kontaktopplysninger. Det er kun personer som jobber i FLAM Norge som kan se opplysningene dine. Vi kan ikke gi disse opplysningene videre uten samtykke fra deg.

Sensitive opplysninger vil bli slettet etter endt arrangement. Ikke sensitive opplysninger om deltaker vil bli oppbevart av FLAM Norge inntil 10 år i forbindelse med rapporteringer til offentlig myndigheter. Hvis du ønsker å få slettet opplysningene dine tidligere , eller hvis du har spørsmål om hva vi gjør med personopplysningene dine, ta kontakt med oss på E-post:  flamnorge@gmail.com